Strona główna
Dom
Tutaj jesteś
Dom co to jest gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe – co to dokładnie jest?

Data publikacji 31 października 2023

Na pewno wiele razy spotkaliście się z określeniem “gospodarstwo domowe”, szczególnie często pojawia się ten termin w bankach. Co to jest gospodarstwo domowe? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

W tym tekście rozwinęliśmy następujące kwestie:

  • Definicja gospodarstwo domowego
  • Funkcje gospodarstwa domowego
  • Rodzinne i nierodzinne gospodarstwo domowe
co to jest gospodarstwo domowe

Mogą ci się spodobać również te artykuły:

Zakup mieszkania od dewelopera – wady i zalety

Mieszkania i Domy Poznań – przewodnik po rynku nieruchomości

Podstawy prawne dotyczące kupna nieruchomości

Definicja gospodarstwa domowego

Ciężko jednoznacznie zdefiniować to pojęcie z uwagi na wiele definicji w różnych źródłach. Najczęściej na pytanie “co to jest gospodarstwo domowe?” znajdziemy odpowiedź, że jest to grupa osób wspólnie gospodarująca posiadanym majątkiem i budżetem w celu zaspokojenia potrzeb jej członków. W tej definicji zawarte są najważniejsze aspekty, czyli posiadanie majątku oraz wspólne nim zarządzenie, ale brakuje takich elementów, jak na przykład fakt, iż gospodarstwa domowe są powiązane z rodziną. Kolejnym ważnym czynnikiem zarządzania gospodarstwa jest konsumpcja. Zazwyczaj dodaje się też, że wiąże się to ze wspólnym zamieszkaniem, ale w ostatnich czasach nie zawsze jest to obecny element.

Według raportu GUS (Główny Urząd Statystyczny) gospodarstwo domowe to “zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe”. Definicja ta zwraca uwagę na istotny element, czyli istnienie osób samotnych, które nie posiadają rodziny.

Funkcje gospodarstwa domowego

Po znalezieniu odpowiedzi na pytanie – co to jest gospodarstwo domowe? – istotne jest jeszcze stwierdzenie, jakie spełnia funkcje. Funkcje gospodarstwa domowego możemy podzielić na dwie kategorie: wytwórczo-zaopatrzeniowa i konsumpcyjna.

Funkcja wytwórczo-zaopatrzeniowa

Do tej funkcji zaliczają się wszystkie działania, mające na celu zwiększyć kapitał oraz majątek, którym zarządza gospodarstwo domowe. Chodzi przede wszystkim o

  • generowanie dóbr, czyli np. budowanie domu, wytwarzanie produktów spożywczych, szycie odzieży
  • nabywanie gotowych dóbr (zakupy) oraz przedmiotów, które przerabia się na produkty gotowe do spożycia
  • wytwarzanie i nabywanie dóbr konsumpcyjnych w inny sposób, np. usługi medyczne, dziedziczenie darowizn, korzystanie z dóbr itp.

Funkcja konsumpcyjna

Druga funkcja związana jest z czynnościami o charakterze konsumpcyjnym

Są to, po pierwsze, działania sprzyjające rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu. Chodzi o wszystkie zadania, które mają zapewnić odpowiednie warunki bytowe, czyli mieszkanie. żywność, zdrowie itp. 

Po drugie, ważną kategorią jest rozwój osobisty oraz zaspokajanie potrzeb, które są oznaczone w piramidzie potrzeb jako potrzeby wyższego rzędu. Chodzi w tym głównie o dostarczanie członkom rodziny wypoczynku rozrywki, ale też rozwoju w postaci dostępu do edukacji lub możliwości podjęcia studiów wyższych itp.

co to jest gospodarstwo domowe

Rodzinne i nierodzinne gospodarstwa domowe

Gospodarstwa domowe często utożsamiane są z rodziną i mają miano gospodarstwa rodzinnego. Definicję rodziny opisuje się jako podstawową jednostkę społeczną składającą się z rodziców i ich dzieci. W skład rodzin wchodzić mogą też inne pokolenia – dziadkowie, pradziadkowie, wnuki itp. Łączą ich wszystkich więzi oraz zespół funkcji, takich jak wychowanie dzieci i przedłużenie trwania gatunku.

Co to jest gospodarstwo domowe nierodzinne? Gospodarstwa nierodzine to gospodarstwa tworzone przez osoby, które nie są powiązane więzami rodzinnymi.

Jak widać, zdefiniowanie pojęcia gospodarstwa domowego jest dość skomplikowanym problemem. Specjaliści nie mają zgodności co to definicji tego pojęcia, dlatego często rozumiane jest w różny sposób.

Redakcja andoor.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?