andoor.pl

andoor.pl – dom, remont, wnętrze

Izolacja akustyczna ścian wewnętrznych
Budownictwo

Izolacja akustyczna ścian wewnętrznych – garść teorii

Izolacja akustyczna stosowana w ścianach wewnętrznych to prosty sposób na to, by skutecznie podnieść komfort i jakość pracy oraz życia. Co warto wiedzieć przed zastosowaniem izolacji? Jakie parametry akustyczne są przewidziane dla ścian wewnętrznych?

Na czym polega izolacja akustyczna ścian?

Izolacja dźwiękowa ścian może być zarówno integralnym elementem budowanej przegrody, jak i dodatkową warstwą izolacyjną, którą kładzie się na już istniejącej ścianie. Niezależnie od rodzaju przegrody, jej działanie polega na wytłumieniu fali dźwiękowej przenikającej np. z sąsiedniego pomieszczenia. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej strukturze materiału izolacyjnego, który:

  • absorbuje drgania akustyczne,

  • ogranicza rozprzestrzenianie się ich do sąsiednich pomieszczeń,

  • charakteryzuje się dużą gęstością.

Dlaczego izoluje się ściany akustycznie? W domach jedno i wielorodzinnych instalacja izolacji akustycznej zwiększa komfort życia. Z kolei w budynkach o przeznaczeniu komercyjnym poprawia warunki pracy. W przypadku budynków o charakterze przemysłowym, parametry izolacji mogą być ściśle zdefiniowane w ramach wymogów BHP.

Izolacja dźwiękowa przegród wewnętrznych – założenia teoretyczne

Dla ścian działowych, które nie posiadają otworów (np. drzwiowych i okiennych) przyjęto tzw. współczynnik izolacyjności akustycznej. Określa się go symbolem RA1. Jego optymalna wartość jest zależna od przeznaczenia budynku.

  1. Dla domów jednorodzinnych wartość RA1 wynosi 38 dB. Jeśli wewnątrz danego budynku znajdują się pomieszczenia o charakterze sanitarnym, to izolacja akustyczna ścian wewnętrznych powinna zakładać nieco wyższy współczynnik 38 dB.

  2. Dla domów wielorodzinnych wartość RA1 ścian wewnętrznych oddzielających mieszkania i klatki komunikacyjne wynosi 50 dB. W przypadku pozostałych przegród wartość ta wzrasta do 58 dB.

  3. Dla budynków biurowych wartość RA1 przyjęta dla ścian oddzielających biura wynosi 35 – 40 dB. W przypadku pomieszczeń konferencyjnych wartość ta wynosi 50 dB.

Co ma wpływ na skuteczność izolacji dźwiękowej ścian?

Warto zauważyć, że skuteczność, z jaką izolacja dźwiękowa ścian tłumi drgania akustyczne, jest zależna od szeregu parametrów. Na ogólny poziom kompensacji tychże fal wpływa struktura przegrody, grubość warstwy izolacyjnej, a także warunki miejscowe panujące w budynku. Nowoczesne systemy izolujące zostały zaprojektowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania mostków akustycznych w przegrodzie. Nie bez znaczenia jest też sposób nakładania warstwy akustycznej, który – jak w przypadku technologii Simfofit – charakteryzuje się maksymalną prostotą.

Co ciekawe, nowoczesna izolacja akustyczna ścian wewnętrznych to rozwiązanie coraz częściej praktykowane również w tzw. starym budownictwie.